Hecht 8101 BS benzinmotoros seprőgép, Briggs&Stratton; motorral

Cikkszám: HECHT-8101-BS
564 990 Ft
Rendelhető
INGYEN szállítás
Normál szállítás : Ingyenes
Prémium szállítás : 8900 Ft

Adatok

Gyártó
Hecht
Termékverzió
BS benzinmotoros seprőgép, Briggs&Stratton; motorral
Garancia idő
36 hónap

Termékleírás

Termék jellemzők

motor B&S 750 EX
térfogat [cm3]

161

teljesítmény [HP]

3,6

munkaszélesség [cm] 100/100

kerék átmérő [coll]

13x5-6

kefék sebessége [rpm]

180-350
tömeg [kg] 76

 

Eredeti Briggs & Stratton motor

Kefék sebessége állítható

3 sebesség előre, 1 sebesség hátra

2 év gyári garancia

 

Hecht 8101BS egy nagy teljesítményű multifunkciós, kültéri, önjáró benzinmotoros seprőgép. Különlegessége a kiváló minőségű Briggs&Stratton 750EX Series négyütemű benzinmotor. Szabadalmaztatott technológiájának köszönhetően közvetlenül vezérelt, felső szelepekkel. A nagyobb nyomaték, jobb hanghatás és az alacsonyabb motor térfogat, valamint a csökkentett rázkódás különbözteti meg ezeket a motorokat versenytársaihoz képest. A hótolólap és a szemétgyűjtő adapter opcionálisan felszerelhető rá és külön is megrendelhető. Hatalmas négyütemű motorja 161cm³ hengerűrtartalommal rendelkezik mely indítása kézi behúzósoros indítóval történik. A kifinomult kialakításnak köszönhetően a vezérlő elemek kényelmesen elérhetőek a gép kezelője számára. A seprőgép kormány magassága állítható, így könnyen személyre szabható. A seprőgép sebessége az alkalmazott tartozékok és a végzett munkafolyamat kitétele, ami általában 2,5 és 4,4km/óra között mozog. Három előre meneti és egy hátra meneti sebességnek köszönhetően könnyedén manőverezhető a seprőgép. A kefe sebessége függetlenül működik a motor sebességétől. Maximális kefe sebesség 350 fordulat/perc. A kefe szélessége 100cm, a hótolólap szélessége 105cm mely görgőkkel és cserélhető csúszósínnel rendelkezik. A gumiabroncsok durva futófelülettel vannak ellátva, így a gép használata bármilyen talajon szilárd tapadást biztosít. Ennek a nagy teljesítményű benzines seprőgépnek egész évben élvezheti a használatát. Használatával télen egy hatékony hótakarító eszközzé alakítható mely segítségével megszabadulhat a havas, jeges utaktól, még tavasztól-őszig söpörheti az utcát, parkot lakókörnyezetét. A kiegészítő eszközök cseréje csak néhány percet igényel.
Külön vásárolható kiegészítő tartozékok: Hecht 008101A hótolólapHecht 008101B szemétgyűjtődoboz és a Hecht 009551 hólánc kerékre.

Videók

Jótállási feltételek

A HECHT gyártó tájékoztatója a jótállási jogokról

 

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Bízunk benne, hogy termékünk hasznos segítőjévé válik a kerti- és ház körüli munkák során.

HECHT márkanevű termékekre cégünk 2 év jótállást vállal a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályok szerint. Az Ön által megvásárolt berendezés meghibásodásait díjmentesen javítjuk, abban az esetben amennyiben a felmerülő hiba gyártási- anyaghibából ered. Meghibásodás esetén kérjük forduljon a termék eladójához vagy a legközelebbi márkaszervizhez (a gyorsabb ügyintézés érdekében ezt javasoljuk). A jótállási jogok érvényesítéséhez kérjük ügyeljen rá, hogy kizárólag helyesen kitöltött érvényesített jótállási jeggyel vegye át a megvásárolt terméket az eladó cégtől.

 

A jótállás időtartama 2 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja  végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, szállítás, helytelen kezelés, rongálás,

- megfelelő karbantartás hiánya, elmaradása

- elemi kár, természeti csapás okozta.

A NEM FOGYASZTÓ és a VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekhez kapcsolódóan -amely esetben a jogszabály nem ír elő kötelező jótállást- önkétes vállalással, a vásárlás napjától számított 6 hónap időtartamban biztosítjuk a jótállást.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekre vonatkozó jótállásra a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekre pl.: a vevő saját üzletszerű gazdasági tevékenységének folytatása érdekében vagy üzletszerű bérbeadás érdekében megvásárolt termék.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: aki a fogyasztókat ténylegesen vagy potenciálisan érintő tevékenységét önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

Vélemények

Hecht 8101 BS benzinmotoros seprőgép, Briggs&Stratton; motorral
Rendelhető
INGYEN szállítás
564 990 Ft