Hecht 302113 homokszűrős vízforgató 10" előszűrővel 6 m3/h

Cikkszám: HECHT302113
79 990 Ft
Raktáron
INGYEN szállítás
Normál szállítás : Ingyenes
Prémium szállítás : 5500 Ft

Adatok

Gyártó
Hecht
Termékverzió
Hecht 302113 homokszűrős vízforgató 10", előszűrővel
Garancia idő
12 hónap
Teljesítmény
6 m3/h
Hány literes medencéhez
24000-30000 l

Termékleírás

Leírás:

 • Előnyök
 • a szűrés egy része a durva szennyeződés előszűrője, amely megakadályozza a szivattyú károsodását olyan tárgyak beszívása előtt, amelyek eltömíthetik vagy megrongálhatják a szivattyú turbina lapátjait
 • a szűrés manométerrel van felszerelve, figyelemmel kíséri a nyomást a rendszerben, ennek köszönhetően mindig áttekintheti a szűrés helyes működését és az öblítés szükségességét
 • kiváló minőségű polipropilén tartály tökéletes kombinációja, amelyet nagy szilárdság és hosszú élettartam jellemez egy erős szivattyúval
 • a szűrő 32 és 38 mm átmérőjű tömlők karimájával van ellátva.
 • (a tömlőket nem tartalmazza)
 • hétutas szelep a szűrési mód beállításának lehetőségével, öblítés, hideg, öblítés
 • a szilícium-dioxid-homokon átfolyó víz egyszerű elve, amely megfogja a finom szennyeződéseket és csak tiszta, szűrt vizet juttat vissza a medencébe
 • egyszerű telepítés és üzembe helyezés
 • Nagy teljesítményű homokszűrés és előszűrő a durva szennyeződésekhez.
 • Homoktartály űrtartalma 20 kg.
 • A víz áramlása 6 m3 / óra.
 • GS / CE tanúsítás.
 • A szűrést egy hétutas szeleppel látták el, amely megkönnyíti a karbantartást.A legtöbbször a szelepet szűrési módra állítják.
 • Ebben az üzemmódban a medencéből származó víz áthalad a szűrőhomokon, amely befogja a szennyeződéseket, és a tisztított vizet visszaviszi a medencébe.A visszamosó szelep kapcsolásával a szűrőben lévő víz ellentétes irányban áramlik. A homokot felkavarják, a leülepedett szennyeződéseket felszabadítják, és az így szennyezett vizet a lefolyón keresztül engedik a csatornába, öblítési módban a víz ezután ismét normál irányban fonódik, de ismét a csatornába engedi.
 • Ezt az üzemmódot használják a homok újratelepítésére a tartályba, ahol további lerakódott szennyeződések szabadulhatnak fel, és így elmosódhatnak a medencétől.
 • A szelep utolsó módja a téliesítés. Ezt a pozíciót akkor használják, ha a medence nem működik.
 • A szelep bármilyen működtetése során a szivattyút ki kell kapcsolni, különben a szelep megsérülhet!
 • A szűrés manométerrel van felszerelve, amely figyeli a rendszer nyomását.
 • Ennek köszönhetően mindig áttekintheti a szűrés helyes működését és az öblítés szükségességét.
 • Ha a homok kitöltése túl piszkos, a víz nem tud elég gyorsan áramolni, és a tartályban lévő nyomás emelkedni kezd.
 • Ha a nyomás meghaladja az előírt értéket, akkor a homokot négyutas szeleppel kell öblíteni.
 • A szűrés része a durva szennyeződések előszűrése.
 • Ez az előszűrő a szivattyú előtti bemenetnél található, és megakadályozza annak károsodását olyan tárgyak beszívásával, amelyek eltömíthetik vagy megrongálhatják a szivattyú turbina lapátjait. A szűrő 32 és 38 mm átmérőjű tömlők karimájával van ellátva.
 • A tömlőket nem tartalmazza a szállítás, a tömlő átmérőjét a medence és a simító perselyeinek és karimáinak megfelelően kell megválasztani.
 • Ajánlott homok érdessége 0,45 -0,55 mm

Jótállási feltételek

A HECHT gyártó tájékoztatója a jótállási jogokról

 

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Bízunk benne, hogy termékünk hasznos segítőjévé válik a kerti- és ház körüli munkák során.

HECHT márkanevű termékekre cégünk 2 év jótállást vállal a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályok szerint. Az Ön által megvásárolt berendezés meghibásodásait díjmentesen javítjuk, abban az esetben amennyiben a felmerülő hiba gyártási- anyaghibából ered. Meghibásodás esetén kérjük forduljon a termék eladójához vagy a legközelebbi márkaszervizhez (a gyorsabb ügyintézés érdekében ezt javasoljuk). A jótállási jogok érvényesítéséhez kérjük ügyeljen rá, hogy kizárólag helyesen kitöltött érvényesített jótállási jeggyel vegye át a megvásárolt terméket az eladó cégtől.

 

A jótállás időtartama 2 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja  végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, szállítás, helytelen kezelés, rongálás,

- megfelelő karbantartás hiánya, elmaradása

- elemi kár, természeti csapás okozta.

A NEM FOGYASZTÓ és a VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekhez kapcsolódóan -amely esetben a jogszabály nem ír elő kötelező jótállást- önkétes vállalással, a vásárlás napjától számított 6 hónap időtartamban biztosítjuk a jótállást.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekre vonatkozó jótállásra a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekre pl.: a vevő saját üzletszerű gazdasági tevékenységének folytatása érdekében vagy üzletszerű bérbeadás érdekében megvásárolt termék.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: aki a fogyasztókat ténylegesen vagy potenciálisan érintő tevékenységét önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

Vélemények

Hecht 302113 homokszűrős vízforgató 10" előszűrővel 6 m3/h
Raktáron
INGYEN szállítás
79 990 Ft