Hecht 6X10Nord kerti szerszámtároló ház

Termékverzió: Hecht 6X10Nord kerti szerszámtároló ház
Cikkszám: HECHT-6X10NORD
Tömeg: 100 kg/db
Garancia idő: 24 hónap
219 990 Ft
RRP: 224 990 Ft
Készleten
5,2 m² 5,2 m²
Normál szállítás : 2990 Ft
59 000 Ft
13 000 Ft
9 500 Ft

Adatok

Gyártó
Hecht
Termékverzió
Hecht 6X10Nord kerti szerszámtároló ház
Garancia idő
24 hónap
Alapterület
5,2 m2

Termékleírás

Termék tulajdonságai:

hossza172 cm
szélesség302 cm
magasság

222 cm

ajtó méret170x118 cm
ablak méret113x77 cm
lemez vastagság0,3 mm
keret vastagság0,6 mm
Alapterület5,2 m²

Hecht 6x10 Nord - Kerti szerszámtároló ház. A Hecht kerti ház alkalmas szerszámok és kerti felszerelések tárolására. A ház tartós kivitelű fémlemezbõl készül. A Hecht kertiházakat 20%-al erõsebb anyagokból gyártják mint a versenytársak hasonló termékeit. Ez biztosítja a hosszú élettartamot és tartósságot. A keret fém lemezbõl készül 0,6mm, még a falak és a tetõ 0,3mm vastagságban. Az alap méretei 172x302cm. A kerti ház 170x118cm-es kétszárnyú ajtóval és egy 113x77cm-es, 2mm vastag átlátszó polikarbonát ablakkal van felszerelve.

A csomag nem tartalmazza a rögzítő szettet.

A kerti házak telepítéséhez külön vásárolható a Hecht 000808 rögzítõ készlet.

Jótállási feltételek

A HECHT gyártó tájékoztatója a jótállási jogokról

 

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Bízunk benne, hogy termékünk hasznos segítőjévé válik a kerti- és ház körüli munkák során.

HECHT márkanevű termékekre cégünk 2 év jótállást vállal a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályok szerint. Az Ön által megvásárolt berendezés meghibásodásait díjmentesen javítjuk, abban az esetben amennyiben a felmerülő hiba gyártási- anyaghibából ered. Meghibásodás esetén kérjük forduljon a termék eladójához vagy a legközelebbi márkaszervizhez (a gyorsabb ügyintézés érdekében ezt javasoljuk). A jótállási jogok érvényesítéséhez kérjük ügyeljen rá, hogy kizárólag helyesen kitöltött érvényesített jótállási jeggyel vegye át a megvásárolt terméket az eladó cégtől.

 

A jótállás időtartama 2 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja  végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, szállítás, helytelen kezelés, rongálás,

- megfelelő karbantartás hiánya, elmaradása

- elemi kár, természeti csapás okozta.

A NEM FOGYASZTÓ és a VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekhez kapcsolódóan -amely esetben a jogszabály nem ír elő kötelező jótállást- önkétes vállalással, a vásárlás napjától számított 6 hónap időtartamban biztosítjuk a jótállást.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekre vonatkozó jótállásra a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekre pl.: a vevő saját üzletszerű gazdasági tevékenységének folytatása érdekében vagy üzletszerű bérbeadás érdekében megvásárolt termék.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: aki a fogyasztókat ténylegesen vagy potenciálisan érintő tevékenységét önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

Vélemények

(9 vélemény)
Anikó
2023.05.10 08:02

Nagyszerű tároló minden elfér benne.

Előnyök: -

Hátrányok: -

Ferenc
2023.04.28 12:28

Remek kivitelezés funkcióját tekintve minden szerszám elfér benne.

Előnyök: -

Hátrányok: -

Ibolya
2023.04.17 12:43

Praktikus megoldás tárolásra.

Előnyök: -

Hátrányok: -

Gertrúd
2023.04.17 11:30

Nagyszerű kialakítású szerszámtároló ház.

Előnyök: -

Hátrányok: -

Edit
2022.11.21 10:01

Remekül funkcionál.

Előnyök: -

Hátrányok: -

Sarolta
2022.10.21 07:51

Nagyon praktikus.

Előnyök: -

Hátrányok: -

Ibolya
2022.09.30 09:02

.

Előnyök: -

Hátrányok: -

András
Igazolt vásárlás
2022.08.18 08:04

A hecht nord kisházzal maximálisan elégedettek vagyunk minden tekintetben.Olyannyira hogy szeretnénk mégeggyet mellé csak most lett kész a helye.

Előnyök: -

Hátrányok: -

Miklós
2022.04.20 07:48

.

Előnyök: -

Hátrányok: -

Hecht 6X10Nord kerti szerszámtároló ház
Készleten
219 990 Ft
RRP: 224 990 Ft